Γυμνάσιο

Α Γυμνασίου

 • Συλλογή Φύλλων Εργασίας για το έτος 2015-16
 • Απομόνωση χλωροφύλλης
 • Ανίχνευση Λιπών–Πρωτεϊνών–Αμύλου στα τρόφιμα
 • Μεταφορά ουσιών στα φυτά
 • Διάσπαση του αμύλου από τo ένζυμο της στοματικής κοιλότητας αμυλάση
 • Παράγοντες απαραίτητοι για τη φωτοσύνθεση
 • Το φαινόμενο της διαπνοής
 • Αποικοδομητές εν δράσει

Β Γυμνασίου

 • Συλλογή Φύλλων Εργασίας για το έτος 2015-16

Γ Γυμνασίου

 • Συλλογή Φύλλων Εργασίας για το έτος 2015-16
 • Ανίχνευση του ενζύμου καταλάση - Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση του
 • Απομόνωση χλωροφύλλης
 • Απομόνωση των νουκλεïκών οξέων από τα φυτικά κύτταρα
 • Παράγοντες απαραίτητοι για τη Φωτοσύνθεση
 • Το φαινόμενο της διαπνοής
 • Παρατήρηση κυττάρων
 • Αποικοδομητές εν δράσει

 

comments powered by Disqus