Γυμνάσιο

Α Γυμνασίου

 • Μπαταρίες από Ξύδι ή Λεμόνια

Β Γυμνασίου

 • Συλλογή Φύλλων Εργασίας για το έτος 2015-16
 • Πυκνότητα (ανοικτό πρόβλημα)
 • Νόμος Hooke
 • Πλεύση-Bύθιση
 • Τήξη
  • Oδηγίες καθηγητή
  • Φύλλα εργασίας μαθητή

Γ Γυμνασίου

 • Συλλογή Φύλλων Εργασίας για το έτος 2015-16
 • Ηλεκτροστατικά φαινόμενα
 • Ηλεκτρικά κυκλώματα
 • Ανάκλαση Φωτός
 • Διάθλαση Φωτός

 

comments powered by Disqus