ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

Α ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

 • Συλλογή Φύλλων Εργασίας για το έτος 2015-16

Β ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

 
 • Συλλογή Φύλλων Εργασίας για το έτος 2015-16
  • ΓΕΛ - Γενικής Παιδείας
  • ΓΕΛ - Θετικού Προσανατολισμού
  • ΕΠΑΛ
 • Κανόνες του Kirchhoff
 • Αντίσταση, Νόμος του Ohm
 • Νόμος του Ohm, Εσωτερική αντίσταση πηγής
 • Μηχανή Wimshurst:
  • Λειτουργία
  • Παραγωγή διπλού σπινθήρα
 • Δύναμη Lorenz
 • Χρήση του Παλμογράφου και Διακροτήματα
 • Πειραματική Επαλήθευση Καταστατικής Εξίσωσης

Γ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

 
 • Συλλογή Φύλλων Εργασίας για το έτος 2015-16
  • ΓΕΛ
  • ΕΠΑΛ
 • Εγχειρίδιο Χρήσης Multilog-Multilab
 • Μελέτη Κατακόρυφης ΑΑΤ με Mutlilog-Multilab
 • Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας (ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας)
 • Μελέτη στάσιμων κυμάτων σε σωλήνα και προσδιορισμός της ταχύτητας ήχου στον αέρα (ΕΚΦΕ Ν. Σμύρνης)
 • Μέτρηση Ροπής Αδράνειας με Φωτοπύλες και Ηλεκτρονικό Χρονόμετρο

 

comments powered by Disqus