Σχολικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών

 

 • Επιλογή και αρμοδιότητες ΥΣΕΦΕ (2016-17)
 • Μη αλλαγή χρήσης ΣΕΦΕ
 • Κατάλογος οργάνων Γυμνασίων
 • ΣΕΦΕ σε συστεγαζόμενα σχολεία
 • Προμηθευτές εργαστηριακών οργάνων
 • Ασφάλεια σχολικού εργαστηρίου

Οδηγίες διδασκαλίας 2017-18:

 • Χημεία Γ' Ημερησίου ΓΕΛ & Δ' Εσπερινού ΓΕΛ
 • Μαθήματα Φυσικών Επιστημών Γυμνασίου

Οδηγίες διδασκαλίας 2016-17:

 • Μαθήματα Φυσικών Επιστημών Α, Β Ημερήσιου ΓΕΛ και Α, Β, Γ Εσπερινού ΓΕΛ
 • Μαθήματα Φυσικών Επιστημών Γυμνασίου
 • Διδακτέα-εξεταστέα ύλη Γ' Ημερησίου ΓΕΛ
 • Διδακτέα-εξεταστέα ύλη Δ' Εσπερινού ΓΕΛ

Οδηγίες διδασκαλίας 2015-16:

 • Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
 • Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις από την ΠΑΝΕΚΦΕ
 • Τροποποίηση οδηγιών διδασκαλίας Φυσικής Β Γυμνασίου
 • Διδακτέα-εξεταστέα ύλη Γ' Ημερησίου ΓΕΛ
 • Μαθήματα Β Ημερησίου & Γ Εσπερινού ΓΕΛ
 • Μαθήματα Α Ημερησίου & Α,Β Εσπερινού ΓΕΛ
 • Μαθήματα Θετικών Επιστημών Γυμνασίου

Οδηγίες διδασκαλίας 2014-15:

 • Διδακτέα-εξεταστέα ύλη Γ' Ημερησίου ΓΕΛ
 • Τροποποίηση εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων: Φυσική (ΓΠ), Αρχαία Ελληνικά (Κατ), Χημεία (Κατ), ΑΟΔΕΥ (Κατ), ΑΕΠΠ (Κατ) στις Γ΄ Ημερησίου & Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ.
 • Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α & Β ΕΠΑΛ.
 • Μαθήματα Β Ημερησίου & Γ Εσπερινού ΓΕΛ
 • Μαθήματα Α Ημερησίου & Α,Β Εσπερινού ΓΕΛ
 • Μαθήματα Θετικών Επιστημών Γυμνασίου

Οδηγίες διδασκαλίας 2013-14:

 • Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
comments powered by Disqus