Δημοτικό

Ε Δημοτικού

  • Θερμότητα-Θερμοκρασία, Ηλεκτρισμός
  • Δυνάμεις, Πίεση

Στ Δημοτικού

  • Έμβια-Άβια, Φυτά, Ηλεκτρομαγνητισμός
  • Φως, Οξέα-Βάσεις-Άλατα

 

comments powered by Disqus