Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών

 

  • Διευθέτηση ωραρίου των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες (2017-18)
  • Αρμοδιότητες και επιλογή των υπευθύνων των ΕΚΦΕ
  • Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας ΕΚΦΕ

 

comments powered by Disqus