• Ελληνικές εκπαιδευτικές πύλες
  • Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πύλες
  • Ψηφιακό video με εργαστηριακές δραστηριότητες
  • Applets και JAVA-powered web tools για τις Φ.Ε.
  • Εκπαιδευτικό λογισμικό και Εικονικά Εργαστήρια
  • Εργαστήρια εξ' Αποστάσεως
  • Απεικονίσεις και προσομοιώσεις (animations)
  • Εργαστηριακές δραστηριότητες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Περιβαλλοντολογικές δραστηριότητες

 

comments powered by Disqus